gallery by hine.com

SvetSMS Small

  • 001s.jpg

  • 004s.jpg

  • 005.jpg

  • 006.jpg

Informácie o telefónnych číslach
Charakteristika služby

 

Služba Informácie o telefónnych číslach Vám dáva možnosť získať rôzne informácie o mobilných telefónnych číslach. Chcete vedieť, pod akého mobilného operátora patrí konkrétne mobilné číslo, alebo či sa jedná o prenesené číslo k inému mobilnému operátorovi? Potrebujete zistiť, či je mobilný telefón Vášho známeho momentálne zapnutý alebo vypnutý bez toho, aby ste mu volali? Alebo chcete zistiť, v akej roamingovej sieti a zahraničnej krajine sa momentálne nachádza mobilný účastník? Užitočnou informáciu je takisto informácia o tom, či je konkrétne mobilné číslo ešte stále aktívne, alebo sa už nepoužíva.

Všetky tieto informácie sú dostupné pomocou našej služby Informácie o telefónnych číslach. Táto služba je spoplatnená sumou iba 1 cent za jedno mobilné číslo, a to bez ohľadu na to, či ide o slovenského alebo zahraničného mobilného účastníka.

Služba Informácie o telefónnych číslach Vám bude aktivovaná bezplatne k službám PLUS alebo PREMIUM.

Upozornenie: V závislosti od mobilného operátora nemusia byť poskytnuté najaktuálnejšie informácie.