gallery by hine.com

SvetSMS Small

  • 001s.jpg

  • 004s.jpg

  • 005.jpg

  • 006.jpg

Služby pre zasielanie SMS správ a pre zisťovanie informácií o telefónnych číslach
Vyberte si službu, ktorú chcete použiť

 

Pre zasielanie SMS správ Vám ponúkame 3 služby: PLUS, PREMIUM a STANDARD. Každá z uvedených služieb má svoje špecifiká. Pokiaľ chcete získať informácie o konkrétnom telefónnom čísle, ako sú mobilný operátor, ktorému patrí mobilné číslo, informácia či sa jedná o prenesené číslo k inému mobilnému operátorovi, či je telefón Vášho známeho zapnutý (bez toho, aby ste mu volali), alebo v akej roamingovej sieti sa momentálne nachádza mobilný účastník, ktorý dané číslo používa, využite službu Informácie o telefónnych číslach, ktorá je dostupná vrámci služieb PLUS a PREMIUM.

PLUS PREMIUM STANDARD
Dĺžka jednej SMS správy
131 znakov
131 znakov
108 znakov
Dĺžka dvoch spojených SMS správ
277 znakov
277 znakov
Dĺžka troch spojených SMS správ
430 znakov
430 znakov
Číslo odosielateľa je uvedené v SMS správe
Reklama v SMS správe
Zisťovanie informácií o mobilných telefónnych číslach
Odoslanie SMS v naplánovanom čase
Cena za SMS odoslanú do slovenských sietí
4,5 centa
6 centov
5 centov
Cena za SMS odoslanú do českých sietí
4,5 centa
6 centov
5 centov